• Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą także być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
  • Nadsyłane artykuły mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Publikacja artykułów w języku polskim w pismach naukowych będzie uwarunkowana przetłumaczeniem ich zrecenzowanych wersji przez autorów na język angielski. 
  • W planowanych publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które będą spełniać wymogi edytorskie tzn. będą sformatowane zgodnie ze wzorem umieszczonym w materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi krótki artykuł - Proceedings, szablon w wymogami edytorskimi - długi artykuł pisma naukowe) oraz uzyskają pozytywną recenzję. Kryterium klasyfikacji artykułu do publikacji w punktowanych pismach naukowych są: recenzje artykułu, spójność tematyczna artykułu z profilem i tematyką pisma. Klasyfikacja artykułów będzie dokonywana przez Radę naukową konferencji.
  • Warunkiem przekazania pracy do recenzji jest pozytywna opinia komitetu redakcyjnego. Aby ją uzyskać artykuł musi bezwzględnie spełnić wszystkie wymogi edytorskie oraz powinien być poprawny pod względem językowym i stylistycznym. Artykuły nie spełniające kryteriów formalnych nie będą także umieszczane w książce z materiałami konferencyjnymi.
  • Wersja elektroniczna artykułu powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z wersja elektroniczna należy przesłać skan w pliku PDF podpisanej deklaracji o prawach autorskich (druk deklaracji jest dostępny w materiałach do pobrania). Dodatkowo autorzy przesyłają wydrukowaną i podpisaną deklarację o prawach autorskich do zgłaszanego tekstu w wersji papierowej. Należy ją przesłać na adres:

Adam Balcerzak

Katedra Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

ul. Gagarina 13a

87-100 Toruń

(z dopiskiem Contemporary Issues)

  • Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami (w formacie Excel) i rysunkami.

  • Uczestnicy otrzymają recenzje pocztą elektroniczną po konferencji na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu recenzji Autorzy będą mieli 2 tygodnie na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów oraz odesłanie artykułów w celu publikacji.

  • Po przyjęciu artykułu do druku w danym piśmie naukowym Autorzy otrzymują oświadczenie o prawach autorskich dla danego pisma naukowego. Jej podpisanie stanowi ostatni warunek publikacji tekstu w piśmie.

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES (THE THOMSON REUTERS ISI INDEX) accessible in the Web of Science database.

Conference Journals Indexed in:

loga baz

Newsletter

Wyszukiwarka