Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Adam P. Balcerzak

Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Ilona Pietryka

Brno University of Technology

Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.

Pablo de Olavide University

Carmen M. Rubio

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Michał Moszyński

dr Michał Pietrzak

mgr Natalia Przybylska

mgr Dominik Sadłakowski

Karolina Mularczyk

Małgorzata Niewiadomska

Paulina Pawłowska

Paulina Piórkowska

Daria Pniewska

Marcin Sadowski

Małgorzata Więckowska

Sylwia Siuda

Maciej Zygadlewicz

Conference Journals Indexed in:

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter

Wyszukiwarka