Każdy z uczestników ma możliwość zgłoszenia na potrzeby publikacji (4 ścieżki udziału w konferencji):

 1. Wyłącznie abstraktu - zgłoszenie abstraktu stanowi warunek udziału w konferencji z wystąpieniem.
 2. Artykułu na potrzeby publikacji w Conference Proceedings (publikacja w formie e-booka z numerem ISBN, indeksowana w RePEc EconPapers, Google Schoolar, EconBiz, publikacja zostanie zgłoszona do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES - THE THOMSON REUTERS ISI INDEX - Web of Science) - w tym celu należy przysłać krótką wersję artykułu nie przekraczającą 21 tys. znaków (ze spacjami). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> krótki artykuł --> Proceedings. Conference Proceedings zostaną opublikowane przed konferencją.
 3. Artykułu na potrzeby publikacji w pismach naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSW (15, 14, 12 i 11 punktów) - w tym celu należy przysłać długą wersję artykułu (21-35 tys. znaków (ze spacjami)). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> długi artykuł --> Pisma naukowe. Artykuły zostaną opulikowane po konferencji.
 4. Jeden ten sam artykuł w dwóch wersjach: krótkiej (do 21 tys. znaków (ze spacjami)) na potrzeby publikacji w Conference Proceedings oraz długiej (21-35 tys. znaków (ze spacjami)) na potrzeby publikacji w pismach naukowych - w tym celu uczestnik zgłasza artykuł w obydwu formach. Podstawowe różnice pomiędzy krótką wersją artykułu na potrzeby Conference Proceedings oraz długą wersją artykułu na potrzeby publikacji w pismach:
  • Tytuł - tytuł obydwu wersji artykułu nie powinien być taki sam,
  • Abstrakt - powinny występować różnice w abstrakcie,
  • Długość artykułu - krótka wersja do 21 tyś. znaków (ze spacjami), długa wersja od 21-35 tyś znaków (ze spacjami),
  • Zawartość artykułu - krótka wersja artykułu powinna przede wszystkim sygnalizować wyniki planowanego badania empirycznego, długa wersja artykułu stanowi pełną wersję artykułu naukowego obejmującego stosowny przegląd literatury przedmiotu oraz pełną prezentację badania,
  • Literatura - krótka wersja artykułu - maksymalna ilość pozycji w bibliografii 10. Długa wersja artykułu obejmuje pełen przegląd literatury.

W czasie konferencji uczestnicy otrzymają drukowaną książkę w formie materiałów konferencyjnych zawierającą wszystkie zgłoszone i zaakceptowane teksty spełniających kryteria edytorskie. Powyższe materiały konferencyjne będą zawierać abstrakty zgłoszonych na konferencję artykułów (książka z numerem ISBN). Pełne wersje artykułów (krótkie artykuły o długości nie przekraczającej 21 tys. znaków (ze spacjami)) zostaną opublikowane w publikacji Conference Proceedings w formie e-booka (publikacja z nadanym numerem ISBN). Wszystkie zgłoszone artykuły na potrzeby publikacji w Conference Proceedings przed konferencją będą udostępnione w Institute of Economic Research Working Papers indeksowane w RePEc (EconPapers) - Working Papers, co sprzyja zwiększeniu cytowalności artykułów konferencyjnych. Także Conference Proceedings będą indeksowane w bazie RePEc (EconPapers) - Books and Chapters [zobacz Proceedings z 2015:  Economics and Finance, Management, 8 międzynarodowa...]

Conference Proceedings zostaną przekazane do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES (THE THOMSON REUTERS ISI INDEX). Jeżeli otrzymają one akceptację zostaną uwzględnione w Web of Science database.

Conference Proceedings będą także indeksowane w Google Scholar, CEEOL – Central and Eastern European Online Library oraz w bazie EconBiz.

 • Długie wersje artykułu (21-35 tys. znaków) po konferencji, po przeprowadzeniu procesu recenzowania artykułów, będą opublikowane w jednej z następujących form:

 • W planowanych po konferencji publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które będą spełniać wymogi edytorskie oraz uzyskają pozytywną recenzję. Kryterium klasyfikacji artykułu do publikacji w danym piśmie naukowym będą: recenzja artykułu, spójność tematyczna artykułu z profilem i tematyką pisma, język artykułu. Tematyka i profile powyższych pism są dostępne na ich stronach internetowych. Decyzja o skierowaniu artykułu do publikacji w danym piśmie jest podejmowana przez Radę Naukową konferencji. Przyjęcie artykułu na konferencję i jego uwzględnienie w książce konferencyjnej oraz Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń Working Papers (RePec) nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wyżej wymienionych pismach naukowych.

 • Procedura i opis procesu kwalifikacji artykułu do publikacji w piśmie naukowym:

  1. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzji zewnętrznej zgodnie ze standardem podwójnej anonimowości. Autor artykułu otrzymuje dwie recenzje. Warunkiem publikacji artykułu jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

  2. Na podstawie recenzji oraz spójności tematycznej artykułu z linią pism naukowych rada naukowa podejmuje decyzję o wstępnej kwalifikacji artykułu do publikacji w danym piśmie.

  3. Redakcja pisma podejmuje decyzję o wstępnej akceptacji artykułu do publikacji.

  4. Autor otrzymuje propozycję publikacji artykułu w danym piśmie. Autor w ciągu tygodnia od otrzymania propozycji publikacji powinien ją zaakceptować, lub ma możliwość rezygnacji z publikacji artykułu . W przypadku rezygnacji z publikacji w piśmie, dany artykuł zostaje wycofany z procesu wydawniczego, autor ma prawo do zgłoszenia artykułu do publikacji w dowolnym piśmie naukowym.

 • W przypadku pozytywnej recenzji oraz dobrej współpracy wydawniczej z autorami, autorzy tekstów zgłaszających się w pierwszym terminie (zobacz kalendarium) mają szanse na publikację artykułów przed konferencją w pismach: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economics Policy 2017 Vol. 12, Issue 1, 2017 Vol. 12, Issue 2 oraz Oeconomia Copernicana 2017 Vol. 8, Issue 1, 2017, Vol. 8, Issue 2. Jednak ze względu na proces recenzowania tekstów organizatorzy nie gwarantują wszystkim tekstom publikacji przed konferencją.

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES (THE THOMSON REUTERS ISI INDEX) accessible in the Web of Science database.

Conference Journals Indexed in:

loga baz

Newsletter

Wyszukiwarka